object(yupe\components\HttpRequest)#10 (23) {
 ["noCsrfValidationRoutes"]=>
 array(51) {
  [0]=>
  string(19) "calculator_to/step3"
  [1]=>
  string(12) "send-request"
  [2]=>
  string(19) "calculator_to/step4"
  [3]=>
  string(19) "calculator_sr/step4"
  [4]=>
  string(11) "search/send"
  [5]=>
  string(27) "mobile/updateRegistrationId"
  [6]=>
  string(23) "backend/AjaxImageUpload"
  [7]=>
  string(12) "login_mobile"
  [8]=>
  string(18) "mobile/orders/item"
  [9]=>
  string(14) "mobile/profile"
  [10]=>
  string(13) "mobile/mydata"
  [11]=>
  string(21) "mobile/changepassword"
  [12]=>
  string(18) "mobile/autoarchive"
  [13]=>
  string(24) "mobile/autosendtoarchive"
  [14]=>
  string(23) "mobile/autosendtoactive"
  [15]=>
  string(19) "mobile/sendfeedback"
  [16]=>
  string(15) "mobile/settings"
  [17]=>
  string(15) "mobile/checking"
  [18]=>
  string(14) "mobile/bonuses"
  [19]=>
  string(20) "send-landing-request"
  [20]=>
  string(16) "mobile/getorders"
  [21]=>
  string(13) "mobile/orders"
  [22]=>
  string(15) "mobile/requests"
  [23]=>
  string(15) "register_mobile"
  [24]=>
  string(22) "forgot_password_mobile"
  [25]=>
  string(14) "price-by-photo"
  [26]=>
  string(18) "send-service-zapis"
  [27]=>
  string(22) "backend/AjaxFileUpload"
  [28]=>
  string(18) "forms/PriceByPhoto"
  [29]=>
  string(24) "forms/RequestFromLanding"
  [30]=>
  string(22) "forms/SendServiceZapis"
  [31]=>
  string(21) "forms/WriteToDirector"
  [32]=>
  string(12) "forms/Friday"
  [33]=>
  string(11) "forms/Pasha"
  [34]=>
  string(5) "pasha"
  [35]=>
  string(7) "/pasha/"
  [36]=>
  string(13) "fortune-wheel"
  [37]=>
  string(8) "friday13"
  [38]=>
  string(22) "news/vyigrajte-podarok"
  [39]=>
  string(23) "news/novogodniy-marafon"
  [40]=>
  string(23) "news/novogodnaja-akcija"
  [41]=>
  string(12) "response/add"
  [42]=>
  string(44) "news/ne-zevay-podarok-skorey-sebe-vyibiray-/"
  [43]=>
  string(42) "news/ne-zevay-podarok-skorey-sebe-vyibiray"
  [44]=>
  string(49) "news/besproigryishnaya-novogodnyaya-lotereya-2018"
  [45]=>
  string(23) "news/rozygrysh-podarkov"
  [46]=>
  string(33) "news/den-rozhdenija-avtotehcentra"
  [47]=>
  string(17) "news/koleso-udach"
  [48]=>
  string(28) "site/VenyooWebhookMskdkk3l3l"
  [49]=>
  string(45) "news/remont-mitsubishi-s-yubileynoy-vyigodoy-"
  [50]=>
  string(26) "news/raskruti-svoyu-udachu"
 }
 ["enableCookieValidation"]=>
 bool(true)
 ["enableCsrfValidation"]=>
 bool(true)
 ["csrfTokenName"]=>
 string(10) "YUPE_TOKEN"
 ["csrfCookie"]=>
 array(1) {
  ["httpOnly"]=>
  bool(true)
 }
 ["_requestUri":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_pathInfo":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_scriptFile":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_scriptUrl":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_hostInfo":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_baseUrl":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_cookies":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_preferredAcceptTypes":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_preferredLanguages":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_csrfToken":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_restParams":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_httpVersion":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_port":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_securePort":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["behaviors"]=>
 array(0) {
 }
 ["_initialized":"CApplicationComponent":private]=>
 bool(true)
 ["_e":"CComponent":private]=>
 NULL
 ["_m":"CComponent":private]=>
 NULL
}
object(yupe\components\HttpRequest)#12 (23) {
 ["noCsrfValidationRoutes"]=>
 array(51) {
  [0]=>
  string(19) "calculator_to/step3"
  [1]=>
  string(12) "send-request"
  [2]=>
  string(19) "calculator_to/step4"
  [3]=>
  string(19) "calculator_sr/step4"
  [4]=>
  string(11) "search/send"
  [5]=>
  string(27) "mobile/updateRegistrationId"
  [6]=>
  string(23) "backend/AjaxImageUpload"
  [7]=>
  string(12) "login_mobile"
  [8]=>
  string(18) "mobile/orders/item"
  [9]=>
  string(14) "mobile/profile"
  [10]=>
  string(13) "mobile/mydata"
  [11]=>
  string(21) "mobile/changepassword"
  [12]=>
  string(18) "mobile/autoarchive"
  [13]=>
  string(24) "mobile/autosendtoarchive"
  [14]=>
  string(23) "mobile/autosendtoactive"
  [15]=>
  string(19) "mobile/sendfeedback"
  [16]=>
  string(15) "mobile/settings"
  [17]=>
  string(15) "mobile/checking"
  [18]=>
  string(14) "mobile/bonuses"
  [19]=>
  string(20) "send-landing-request"
  [20]=>
  string(16) "mobile/getorders"
  [21]=>
  string(13) "mobile/orders"
  [22]=>
  string(15) "mobile/requests"
  [23]=>
  string(15) "register_mobile"
  [24]=>
  string(22) "forgot_password_mobile"
  [25]=>
  string(14) "price-by-photo"
  [26]=>
  string(18) "send-service-zapis"
  [27]=>
  string(22) "backend/AjaxFileUpload"
  [28]=>
  string(18) "forms/PriceByPhoto"
  [29]=>
  string(24) "forms/RequestFromLanding"
  [30]=>
  string(22) "forms/SendServiceZapis"
  [31]=>
  string(21) "forms/WriteToDirector"
  [32]=>
  string(12) "forms/Friday"
  [33]=>
  string(11) "forms/Pasha"
  [34]=>
  string(5) "pasha"
  [35]=>
  string(7) "/pasha/"
  [36]=>
  string(13) "fortune-wheel"
  [37]=>
  string(8) "friday13"
  [38]=>
  string(22) "news/vyigrajte-podarok"
  [39]=>
  string(23) "news/novogodniy-marafon"
  [40]=>
  string(23) "news/novogodnaja-akcija"
  [41]=>
  string(12) "response/add"
  [42]=>
  string(44) "news/ne-zevay-podarok-skorey-sebe-vyibiray-/"
  [43]=>
  string(42) "news/ne-zevay-podarok-skorey-sebe-vyibiray"
  [44]=>
  string(49) "news/besproigryishnaya-novogodnyaya-lotereya-2018"
  [45]=>
  string(23) "news/rozygrysh-podarkov"
  [46]=>
  string(33) "news/den-rozhdenija-avtotehcentra"
  [47]=>
  string(17) "news/koleso-udach"
  [48]=>
  string(28) "site/VenyooWebhookMskdkk3l3l"
  [49]=>
  string(45) "news/remont-mitsubishi-s-yubileynoy-vyigodoy-"
  [50]=>
  string(26) "news/raskruti-svoyu-udachu"
 }
 ["enableCookieValidation"]=>
 bool(true)
 ["enableCsrfValidation"]=>
 bool(true)
 ["csrfTokenName"]=>
 string(10) "YUPE_TOKEN"
 ["csrfCookie"]=>
 array(1) {
  ["httpOnly"]=>
  bool(true)
 }
 ["_requestUri":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_pathInfo":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_scriptFile":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_scriptUrl":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_hostInfo":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_baseUrl":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_cookies":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_preferredAcceptTypes":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_preferredLanguages":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_csrfToken":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_restParams":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_httpVersion":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_port":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["_securePort":"CHttpRequest":private]=>
 NULL
 ["behaviors"]=>
 array(0) {
 }
 ["_initialized":"CApplicationComponent":private]=>
 bool(true)
 ["_e":"CComponent":private]=>
 NULL
 ["_m":"CComponent":private]=>
 NULL
}
NULL
object(yupe\components\HttpRequest)#12 (23) { ["noCsrfValidationRoutes"]=> array(51) { [0]=> string(19) "calculator_to/step3" [1]=> string(12) "send-request" [2]=> string(19) "calculator_to/step4" [3]=> string(19) "calculator_sr/step4" [4]=> string(11) "search/send" [5]=> string(27) "mobile/updateRegistrationId" [6]=> string(23) "backend/AjaxImageUpload" [7]=> string(12) "login_mobile" [8]=> string(18) "mobile/orders/item" [9]=> string(14) "mobile/profile" [10]=> string(13) "mobile/mydata" [11]=> string(21) "mobile/changepassword" [12]=> string(18) "mobile/autoarchive" [13]=> string(24) "mobile/autosendtoarchive" [14]=> string(23) "mobile/autosendtoactive" [15]=> string(19) "mobile/sendfeedback" [16]=> string(15) "mobile/settings" [17]=> string(15) "mobile/checking" [18]=> string(14) "mobile/bonuses" [19]=> string(20) "send-landing-request" [20]=> string(16) "mobile/getorders" [21]=> string(13) "mobile/orders" [22]=> string(15) "mobile/requests" [23]=> string(15) "register_mobile" [24]=> string(22) "forgot_password_mobile" [25]=> string(14) "price-by-photo" [26]=> string(18) "send-service-zapis" [27]=> string(22) "backend/AjaxFileUpload" [28]=> string(18) "forms/PriceByPhoto" [29]=> string(24) "forms/RequestFromLanding" [30]=> string(22) "forms/SendServiceZapis" [31]=> string(21) "forms/WriteToDirector" [32]=> string(12) "forms/Friday" [33]=> string(11) "forms/Pasha" [34]=> string(5) "pasha" [35]=> string(7) "/pasha/" [36]=> string(13) "fortune-wheel" [37]=> string(8) "friday13" [38]=> string(22) "news/vyigrajte-podarok" [39]=> string(23) "news/novogodniy-marafon" [40]=> string(23) "news/novogodnaja-akcija" [41]=> string(12) "response/add" [42]=> string(44) "news/ne-zevay-podarok-skorey-sebe-vyibiray-/" [43]=> string(42) "news/ne-zevay-podarok-skorey-sebe-vyibiray" [44]=> string(49) "news/besproigryishnaya-novogodnyaya-lotereya-2018" [45]=> string(23) "news/rozygrysh-podarkov" [46]=> string(33) "news/den-rozhdenija-avtotehcentra" [47]=> string(17) "news/koleso-udach" [48]=> string(28) "site/VenyooWebhookMskdkk3l3l" [49]=> string(45) "news/remont-mitsubishi-s-yubileynoy-vyigodoy-" [50]=> string(26) "news/raskruti-svoyu-udachu" } ["enableCookieValidation"]=> bool(true) ["enableCsrfValidation"]=> bool(true) ["csrfTokenName"]=> string(10) "YUPE_TOKEN" ["csrfCookie"]=> array(1) { ["httpOnly"]=> bool(true) } ["_requestUri":"CHttpRequest":private]=> string(37) "/service/korporativnoe-obsluzhivanie/" ["_pathInfo":"CHttpRequest":private]=> string(35) "service/korporativnoe-obsluzhivanie" ["_scriptFile":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_scriptUrl":"CHttpRequest":private]=> string(10) "/index.php" ["_hostInfo":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_baseUrl":"CHttpRequest":private]=> string(0) "" ["_cookies":"CHttpRequest":private]=> object(CCookieCollection)#13 (6) { ["_request":"CCookieCollection":private]=> *RECURSION* ["_initialized":"CCookieCollection":private]=> bool(true) ["_d":"CMap":private]=> array(0) { } ["_r":"CMap":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["_preferredAcceptTypes":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_preferredLanguages":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_csrfToken":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_restParams":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_httpVersion":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_port":"CHttpRequest":private]=> NULL ["_securePort":"CHttpRequest":private]=> NULL ["behaviors"]=> array(0) { } ["_initialized":"CApplicationComponent":private]=> bool(true) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL }
Корпоративное обслуживание автомобилей, ремонт корпоративных авто в Москве
ш.Энтузиастов д.31 стр.40
Рязанский п-т, д. 10, стр. 20
ул. Электродная, д.2 стр.32
Записаться на сервис

Предпочитаете идеальный сервис? Выбирайте корпоративное обслуживание от ММС!

Для коммерческих фирм корпоративное обслуживание автомобилей является оптимальным вариантом работы с автосервисом. Поэтому к нам в Mitsubishi Motors Club постоянно обращаются руководители предприятий за помощью. Деловые партнеры находят у нас лучшие условия для сотрудничества.

Почему в ММС выгодно быть корпоративным клиентом

Обслуживание авто для корпоративных клиентов – важное направление деятельности нашего автотехцентра. Владельцы предприятий выбирают нас за реальные выгоды сотрудничества:

Любая форма оплаты
Любая форма
оплаты
Рассчитаться за услуги заказчики вправе по 100%-ной предоплате, по факту выполнения работ или с оптимальной отсрочкой платежа.
17-летний опыт
20-летний
опыт
За плечами наших мастеров огромный опыт работы по обслуживанию и ремонту автомобилей.
Личный менеджер
Личный
менеджер
Закрепленный сотрудник прекрасно знает технические нюансы ваших машин и оперативно решает все вопросы.
Фиксированные цены на работы
Фиксированные цены
на работы
Это позволяет клиентам точно планировать расходы на ремонт и техобслуживание.
Охраняемая автостоянка
Охраняемая
автостоянка
Корпоративное техническое обслуживание автомобилей у нас гарантирует их полную сохранность.
Круглосуточная эвакуация автомобилей
Круглосуточная
эвакуация автомобилей
Мы моментально приходим на выручку к каждому деловому партнеру.
Приоритетное обслуживание
Приоритетное
обслуживание
Слесарный и кузовной ремонт вне очереди в день обращения. Время ожидания во время ремонта для вас максимально сокращено.
Полная документация
Полная
документация
Наши сотрудники оформляют для заказчиков товарную накладную, акт выполненных работ и унифицированный заказ-наряд.
Наличие запчастей
Наличие
запчастей
Задержки из-за отсутствия нужных деталей полностью исключены. Мы располагаем собственным складом.
Индивидуальный подход
Индивидуальный
подход
Мы не работаем с организациями, мы работаем с людьми. Для нас важно удовлетворение всех потребностей и пожеланий клиента.

Какие автомобили мы принимаем на корпоративное обслуживание

Заказать корпоративное обслуживание авто в нашей компании — очень просто. Владельцы бизнеса доверяют нам выполнение ремонтных работ:

 • для различных модификаций автомобилей Митсубиси, Тойота, Лексус, Форд; Пежо
 • без исключений по возрасту и моделям (кроме не габаритных);
 • в неограниченном количестве (от 1 автомобиля на отдельное предприятие).

За годы работы мы организовали обслуживание корпоративных автопарков десятков предприятий столицы. Руководители фирм-партнеров неоднократно убедились в нашей порядочности. Мы мгновенно принимаемся за проведение срочного ремонта по первому требованию. Дополнительно, ваш личный менеджер четко следит за соблюдением графика регламентного техобслуживания и качеством работ.

Заказывайте корпоративное обслуживание в автосервисе Mitsubishi Motors Club. Выбирайте комфортные и качественные услуги от профессионалов.

Как стать нашим клиентом

Мы предлагаем только качественные услуги по приемлемым ценам, учитывая рыночные цены на запчасти и работу мастеров. К каждому заказу мы подходим с особой тщательностью и учитываем все пожелания клиентов. Мы готовы работать с любым автопарком, начиная от одного автомобиля. Но чем больше автомобилей в вашем корпоративном парке, тем больше привилегий мы готовы предоставить.

Чтобы стать нашим корпоративным клиентом, свяжитесь с менеджером по телефону +7(495)699-81-41 в любое удобное время или оставьте заявку на сайте.

Документы для скачивания. Документы для скачивания

Список документов для заключения договора (надлежащим образом заверенная копия):

 1. Устав
 2. Решение (протокол) о назначении генерального директора
 3. Приказ о назначении гендиректора
 4. Приказ о назначении главного бухгалтера
 5. Свидетельство ОГРН
 6. Свидетельство ИНН
 7. Карточку предприятия с образцами подписи гендиректора и главного бухгалтера ( с указанием тел, эл.почты, фактического адреса, всех реквизитов в т.ч. р/сч)

* Скидки и акции на сайте указаны для физических лиц. Индивидуальные условия обслуживания корпоративных клиентов обсуждаются с менеджером перед подписанием договора.

Заказать корпоративное обслуживание автомобилей
Получите консультацию
Закажите обратный звонок,
задайте свой вопрос или запишитесь онлайн
Сервис и запчасти:
Шоссе Энтузиастов, д 31, стр 40 ; пн-вс: с 8.00 - до 20.00
Сервис и запчасти:
ул. Электродная д. 2, стр. 32 ; пн-вс: с 8.00 - до 20.00
Сервис и запчасти:
Рязанский п-т, д. 10, стр. 20 ; пн-вс: с 8.00 - до 20.00